Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,   35-241 Rzeszów,   ul. Rycerska 2,    tel. 017 8611421,   fax. 017 8611429

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, Poradnia Alergologiaczna Rzeszów, Poradnia Pulmonologiczna Rzeszów, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Rzeszów, Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Rzeszów   Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie zasięgiem działania obejmuje województwo podkarpackie. Funkcjonuje jako samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Jako Centrum posiadamy pożądaną formę organizacyjną, skupiamy fachową kadrę pracowników medycznych, która w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem pacjentów z alergiami i chorobami płuc. Taki układ zapewnia wysoką jakość leczenia w warunkach szpitalnych z kontynuacją leczenia u tych samych lekarzy w Przychodni Specjalistycznej naszego Centrum. Nasze usługi są bezpłatne dla pacjentów dzięki umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.Nasza Misja : "Człowiek jest dla nas podmiotem, a jego zdrowie naszą największą troską"

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie posiada Status Szpitala Akredytowanego w zakresie lecznictwa szpitalnego (Certyfikat Nr: 2014/26 z dnia 10.06.2014 r.)Dotychczasowa nazwa jednostki "Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie" ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie"

Zmiana ta została dokonana na podstawie:

  Uchwały Nr XXXV/672/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2013 r.

 Postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego nr RZ.XII NS-REJ.KRS/012442/13/649, z dnia 23.07.2013 oraz nr RZ.XII NS-REJ.KRS/014819/13/039, z dnia 29.07.2013.

 Zaświadczenia z dnia 25 lipca 2013 r. o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 w oparciu o §9 ust.1,2 Statutu Zakładu oraz Zarządzenie Dyrektora Nr 36/2013

SZKOŁA ASTMY

Najbliższe spotkanie odbędzie się 12 maja 2015 r. o godz. 14.30 w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2 , w Sali Konferencyjnej (wejście bramą C na I piętro) i poświęcone będzie uczuleniom na jady owadów błonkoskrzydłych i immunoterapii swoistej.

W ramach spotkania odbędą się m.in.:wykłady lekarzy specjalistów z zakresu alergologii, omówienie sposobów leczenia a także prezentacje sprzętu medycznego służącego terapii. Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Dorota Nierojewska.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swego udziału na adres elektroniczny: donii@pcchp.pl(prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika spotkania oraz nr telefonu do kontaktu ) lub telefonicznie na numer telefonu: 17/ 86 112 63.Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie zapraszają do wzięcia udziału w programie: Szkoła AstmySzkoła Astmy

   Jest to program edukacyjny dla pacjentów chorych na astmę w tym kobiet w ciąży lub planujących potomstwo oraz ich opiekunów z województwa podkarpackiego. Obejmuje on cykl szkoleń prowadzonych w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie przez personel z wieloletnią praktyką.
Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2014 r. (wtorek) oe 14.00 w Sali Konferencyjnej PCCHP w Rzeszowie, ul. Rycerska 2 ( wejście bramą C - I piętro), przewidywany czas trwania jednego spotkania - około 3 godzin.Program obejmuje:

I część - wykład lekarza alergologa - Podstawowe wiadomości czym jest astma i jak przebiega? Wpływ czynników wrodzonych i środowiska. Dieta, sport ,hobby, sposób życia (palenie tytoniu, inne nałogi). Przewidziany czas na pytania od pacjentów i dyskusję.

II część - wykład lekarza alergologa - Leczenie przewlekłe i doraźne astmy. Wady i zalety poszczególnych preparatów, działania uboczne. Szczepionki odczulające. Przewidziany czas na dyskusję.

III część - mgr pielęgniarstwa - część praktyczna: prezentacja obsługi dostępnych na rynku inhalatorów. Nebulizatory - ich użycie i dezynfekcja.

IV część - mgr pielęgniarstwa - część praktyczna: toaleta układu oddechowego, gimnastyka oddechowa, sprzęt do ćwiczeń- demonstracje

V część - Krótki test sprawdzający dla uczestników.

VI część - Wydanie zaświadczeń, poczęstunek, prezentacja sprzętu.


   Program został w całości sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje- Dyrektor ds. lecznictwa lek. med. Dorota Nierojewska; nadzór organizacyjny sprawuje lek. med. Renata Niwińska.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie swojego udziału na adres elektroniczny donii@pcchp.pl (należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy, wybraną datę spotkania)lub telefonicznie na nr telefonu: 17/ 86 11 421 wewn. 330 u lek. med. Renaty Niwińskiej.Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie zapraszają do wzięcia udziału w programie: Szkoła Astmy - spotkanie dla grupy zaawansowanej 3 grudnia 2014 r. o godzinie 14.00   Program edukacyjny skierowany jest do pacjentów chorych na astmę, w tym kobiet w ciąży lub planujących potomstwo oraz ich opiekunów z województwa podkarpackiego.
Program dla grupy zaawansowanej obejmuje:

I część - wykład lekarza alergologa - Podstawowe wiadomości z zakresu astmy oskrzelowej.

II część - mgr pielęgniarstwa - Rehabilitacja oddechowa u chorych na astmę oskrzelową.

III część - wykład lekarza balneologa - Problemy lecznictwa sanatoryjnego u osób chorych na astmę. - rodzaje, aspekty formalne.

IVI część - wykład lekarza orzecznika - Kwalifikacja chorych na astmę do świadczeń KRUS i ZUS. Rodzaj pracy a świadczenia rentowe.

V część - Krótki test sprawdzający dla uczestników.

VI część - Wydanie zaświadczeń, poczęstunek, prezentacja sprzętu.   Program jest sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje - Dyrektor ds. lecznictwa
lek. med. Dorota Nierojewska

Nadzór organizacyjny sprawuje : lek. med. Renata Niwińska

Spotkanie odbędzie się 3.12.2014 r. o godz.14.00 w Sali Konferencyjnej PCCHP w Rzeszowie, ul. Rycerska 2 (wejście bramą C na I piętro).   Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swego udziału na adres elektroniczny:donii@pcchp.pl lub telefonicznie na numer telefonu: 17 86 11 421 wew. 330 u lek. med. Renaty Niwińskiej.