Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,   35-241 Rzeszów,   ul. Rycerska 2,    tel. 017 8611421,   fax. 017 8611429

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, Poradnia Alergologiaczna Rzeszów, Poradnia Pulmonologiczna Rzeszów, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Rzeszów, Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Rzeszów   Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie zasięgiem działania obejmuje województwo podkarpackie. Funkcjonuje jako samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Jako Centrum posiadamy pożądaną formę organizacyjną, skupiamy fachową kadrę pracowników medycznych, która w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem pacjentów z alergiami i chorobami płuc. Taki układ zapewnia wysoką jakość leczenia w warunkach szpitalnych z kontynuacją leczenia u tych samych lekarzy w Przychodni Specjalistycznej naszego Centrum. Nasze usługi są bezpłatne dla pacjentów dzięki umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.Nasza Misja : "Człowiek jest dla nas podmiotem, a jego zdrowie naszą największą troską"

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie posiada Status Szpitala Akredytowanego nadany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (Certyfikat Nr: 2011/3 )Dotychczasowa nazwa jednostki "Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie" ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie"

Zmiana ta została dokonana na podstawie:

  Uchwały Nr XXXV/672/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2013 r.

 Postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego nr RZ.XII NS-REJ.KRS/012442/13/649, z dnia 23.07.2013 oraz nr RZ.XII NS-REJ.KRS/014819/13/039, z dnia 29.07.2013.

 Zaświadczenia z dnia 25 lipca 2013 r. o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 w oparciu o §9 ust.1,2 Statutu Zakładu oraz Zarządzenie Dyrektora Nr 36/2013Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie zapraszają do wzięcia udziału w programie: Szkoła Astmy - spotkanie dla grupy zaawansowanej 27 listopada 2013 r.Szkoła Astmy

   Program edukacyjny skierowany jest do pacjentów chorych na astmę, w tym kobiet w ciąży lub planujących potomstwo oraz ich opiekunów z województwa podkarpackiego.Program obejmuje:

I część - wykład lekarza alergologa - Podstawowe wiadomości z zakresu astmy oskrzelowej.

II część - mgr pielęgniarstwa - Rehabilitacja oddechowa u chorych na astmę oskrzelową.

III część - wykład lekarza balneologa - Problemy lecznictwa sanatoryjnego u osób chorych na astmę. - rodzaje, aspekty formalne.

IV część - wykład lekarza orzecznika - Kwalifikacja chorych na astmę do świadczeń KRUS i ZUS. Rodzaj pracy a świadczenia rentowe.

V część - Krótki test sprawdzający dla uczestników.

VI część - Wydanie zaświadczeń, poczęstunek, prezentacja sprzętu.


Program został w całości sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Nadzór merytoryczny nad programem - Dyr. ds. lecznictwa lek. med. Dorota Nierojewska.

Nadzór organizacyjny lek. med. Renata Niwińska.


   Spotkania odbędą się 27 listopada 2013 r. o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej PCCHP w Rzeszowie, ul. Rycerska 2 ( wejście bramą C na I piętro)


   Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie swojego udziału na adres elektroniczny doniipcchp.pl (należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy, wybraną datę spotkania) lub telefonicznie na nr telefonu: 17 86 11 421 wewn. 330 u lek. med. Renaty Niwińskiej.
"Pragniemy poinformować, że dzięki dofinansowaniu z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA nasz Szpital zakupił odzież ochronną dla pracowników."PZU