Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,   35-241 Rzeszów,   ul. Rycerska 2,    tel. 017 8611421,   fax. 017 8611429

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, Poradnia Alergologiaczna Rzeszów, Poradnia Pulmonologiczna Rzeszów, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Rzeszów, Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Rzeszów


Informacja dla mediów dotycząca połączenia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr1 im. F. Chopina w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
Informacja


   Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie zasięgiem działania obejmuje województwo podkarpackie. Funkcjonuje jako samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Jako Centrum posiadamy pożądaną formę organizacyjną, skupiamy fachową kadrę pracowników medycznych, która w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem pacjentów z alergiami i chorobami płuc. Taki układ zapewnia wysoką jakość leczenia w warunkach szpitalnych z kontynuacją leczenia u tych samych lekarzy w Przychodni Specjalistycznej naszego Centrum. Nasze usługi są bezpłatne dla pacjentów dzięki umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.Nasza Misja : "Człowiek jest dla nas podmiotem, a jego zdrowie naszą największą troską"

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie posiada Status Szpitala Akredytowanego w zakresie lecznictwa szpitalnego (Certyfikat Nr: 2014/26 z dnia 10.06.2014 r.)Dotychczasowa nazwa jednostki "Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie" ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie"

Zmiana ta została dokonana na podstawie:

  Uchwały Nr XXXV/672/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2013 r.

 Postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego nr RZ.XII NS-REJ.KRS/012442/13/649, z dnia 23.07.2013 oraz nr RZ.XII NS-REJ.KRS/014819/13/039, z dnia 29.07.2013.

 Zaświadczenia z dnia 25 lipca 2013 r. o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 w oparciu o §9 ust.1,2 Statutu Zakładu oraz Zarządzenie Dyrektora Nr 36/2013

SZKOŁA ASTMY

   Najbliższe spotkanie odbędzie się 29 października 2015 r. o godz. 14.00 w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2 , w Sali Konferencyjnej (wejście bramą C na I piętro) i poświęcone będzie uczuleniom na jady owadów błonkoskrzydłych i immunoterapii alergenowej.   W ramach spotkania odbędą się m.in.:
- wykłady lekarzy specjalistów z zakresu alergologii,
- omówienie sposobów leczenia a także prezentacje sprzętu medycznego służącego terapii.

   Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje- Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa lek. med. Dorota Nierojewska.

   Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swego udziału telefonicznie na numer telefonu: 17 86 112 63 lub na adres elektroniczny: donii@pcchp.pl - prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika spotkania oraz nr telefonu do kontaktu.